"Onze tarieven en de rekening"

Tarieven

De tarieven

Sinds 1 januari 2014 hanteert Tandartspraktijk Roden de tarieven zoals vastgesteld door de NZa

De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan die code is een door de NZa vastgesteld tarief gekoppeld.

Voor behandelingen boven de 250 euro krijgt u standaard een begroting. Op uw verzoek is het natuurlijk altijd mogelijk om een begroting voor u te maken voor een behandeling die minder dan 250 euro kost.

Zie ook de KNMT-site, www.knmt.nl

Tarieven per 1 januari 2018

ElyseeDental Techniek per 1 januari 2018

De rekening

Samenwerking met Fa-med.

Fa-med regelt het versturen en innen van rekeningen voor onze praktijk. Dat scheelt ons veel tijd en werk waardoor wij meer tijd overhouden om met tandheelkunde bezig te zijn.

De rekeningen worden rechtstreeks door Fa-med ingediend bij uw verzekering. Het is daarom belangrijk dat u ons de juiste verzekering gegevens doorgeeft.

U dient de rekening binnen 30 dagen over te maken aan Fa-med. Het is belangrijk dat u zich aan de betalingstermijn van 30 dagen houdt, omdat Fa-med wettelijk gerechtigd is bij de overschrijding van de betalingstermijn aan te manen en rente- en incassokosten in rekening te brengen.

Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om uw rekening binnen 30 dagen te betalen, neem dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885. Het is mogelijk om uw rekening(en) gespreid te betalen, houdt u dan wel rekening met administratiekosten.

Voor vragen over een rekening kunt u terecht op de website www.famed.nl of u kunt bellen tijdens kantooruren via 0900-0885. U kunt zelf uw rekeningoverzicht bekijken op www.notavanfamed.nl

Bent u een rekening kwijt? Een kopie van de originele
rekening kan worden aanvraagd via telefoonnummer 0900-0882.
Voor inhoudelijke vragen over de rekening kunt u contact opnemen met Tandartspraktijk Roden.

Pinnen/ contant betalen

Wanneer vragen wij u om te pinnen of contant te betalen?

  • U bent geen patiënt/klant van ons
  • Wanneer wij de nota’s niet bij Fa-med kunnen indienen