Team

De medewerkers van Tandartsenpraktijk Roden stellen zich graag aan u voor! In onze praktijk werken wij met taakdelegatie. De tandartsen hebben de regie over alle behandelingen. Zij delegeren taken aan de preventieassistenten, mondhygiënisten en de tandtechnieker. De tandarts kan ook verwijzen. Intern doen wij dat voor Orthodontie en Implantologie. Als de tandarts het nodig vindt, kunt u ook verwezen worden naar een specialist zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg.

De tandartsen zijn academisch opgeleid. Zij hebben de regie bij Tandartsenpraktijk Roden. Het behandelplan en hun advies stemmen zij zoveel mogelijk af op de wensen en mogelijkheden van u; de patiënt. De tandarts maakt het plan en delegeert soms taken. Zij bepalen welke professional meewerkt aan de behandeling van de patiënt.