Hans Pieter de Jong

Ruim 30 jaar ben ik nu werkzaam als tandarts. Een behoorlijke tijd waarin ik meerdere facetten van het vak heb doorlopen
en bestudeerd. Ik ben begonnen als docent aan de universiteit Groningen en stapte daarnaast in de algemene praktijk vanaf 1981. In 1984 startte ik mijn eigen praktijk. Dat was een hele spannende tijd want tegelijkertijd promoveerde ik op een onderwerp waar we elke dag mee te maken hebben: “tandglazuur”. De praktijk is sinds die tijd gegroeid en volwassen geworden. Het heeft mij heel veel uitdagingen geboden, temeer omdat ik betrokken raakte bij het initiëren en verzorgen van nascholingscursussen voor collega’s over gebitsprothesen en uitgebreide gebitsrehabilitaties en ook betrokken bleef bij het centrum “Bijzondere Tandheelkunde” van het Martiniziekenhuis.

Het was boeiend en leerzaam te blijven publiceren en mede daardoor ook gevraagd te worden voor diverse bestuurlijke tandheelkundige gremia in Nederland. De afgelopen jaren concentreer ik me vooral op de praktijk in Roden. Vanzelfsprekend doe ik alle voorkomende tandheelkundige behandelingen maar stiekem denk ik wel eens: hoe groter het probleem, hoe groter de uitdaging… Ik onderhoud veel nauwe contacten met (oud) collega’s die zich specialiseerden in de kaakchirurgie en orthodontie binnen en buiten de regio. Dit maakt doorverwijzing en nazorg voor mijn eigen patiënten natuurlijk optimaal.